VI Konkurs i wystawa modeli kartonowych w Rypinie – 2016+

VI Konkurs i wystawa modeli kartonowych w Rypinie – 2016