XVI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Wójta Gminy Przeciszów+

XVI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Wójta Gminy Przeciszów